จังหวัดชิบะอยู่ใกล้กับโตเกียว และเป็นที่ตั้งของสนามบินนาริตะ เป็นจังหวัดที่สามารถสัมผัสได้ทั้งความศิวิไลซ์ทั้งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ บ่อยครั้งที่ที่มีรายการโทรทัศน์ของไทยเข้ามาทำรายการที่นี่ เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวม วิดีโอ Youtube รายการท่องเที่ยวของไทยที่แนะนำสถานที่ต่างๆในจังหวัดชิบะ และแผนที่ Google map เอาไว้ให้เพื่อสะดวกต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดชิบะ